This is the "Start" page of the "EU-information" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

EU-information  

Last Updated: Oct 23, 2014 URL: http://libguides.bibl.hj.se/eu Print Guide RSS Updates

Start Print Page
  Search: 
 
 

Europe Direct

EDC Jönköping är en del av informationsnätverket Europe Direct

Europa på 12 lektioner

Europa på 12 lektioner 

 

 

 

 

 

 

 

Europa på 12 lektioner är en broschyr från Europeiska kommissionen som förklarar EU på ett enkelt och överskådligt sätt. Finns både som broschyr i EDC-samlingen, som pdf och i en webbversion.

 

Europeiskt dokumentationscentrum - EDC

Högskolebiblioteket i Jönköping är ett av elva universitets- och högskolebibliotek i Sverige med EDC-samlingar.

Vi hjälper studenter, forskare och andra att hitta officiella dokument från Europeiska unionen och annan EU-relaterad information.

På andra våningen i biblioteket finns en EDC-hörna med broschyrer och informationsmaterial.

Det går att söka EDC-material i bibliotekets söktjänst Primo

 

Om guiden

I den här guiden hittar du länkar till sidor där du kan hitta praktisk information om EU och om dina rättigheter som EU-medborgare. Du kan läsa om hur man hittar forskning om EU, om vilka de viktigaste rättskällorna är och hur man hittar dem samt hur man hittar EU-statistik.

 

DCFR

Cover Art
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (Dcfr). Full Edition - Edited by Christian von Bar and Eric Clive
ISBN: 978-3-86653-098-0
"The work of the Study Group and the Acquis Group on the "Draft Common Frame of Reference (DCFR)" has been just completed.
This 6 volume opus includes not only draft model rules but full comments and notes, which explain why a rule is formulated as it is, how it relates to other rules and where its roots lie in the European legal systems.
With this collection you are abreast of the latest developments in European Private Law."

Subject librarian

Profile Image
Erik Åkesson
JavaScript disabled or chat unavailable.
Logo - Skype
Contact Info
Högskolebiblioteket
Tel: 036-101039
Send Email
 
Description

Loading  Loading...

Tip